Mark Pogodin – Strach dzikiej natury. / Марк Погодін – Страх перед дикою природою.

1Mark Pogodin – Strach dzikiej natury.

Марк Погодін – Страх перед дикою природою.

Zapraszamy na otwarcie wystawy ukraińskiego artysty 12 sieprpnia o g.12.00. Kino Zdrowie, ul.Główna 36, Sokołowsko.

Запрошуємо 12 серпня о 12.00 на відкриття виставки українського художника. Kino Zdrowie, Główna 36, ​​Sokołowsko.

Realizatorem projektu jest Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

Projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska” dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

———

Проект „Інтеграція іноземців з України в Нижній Сілезії” співфінансується Міністерством сім’ї та соціальної політики з резервних коштів Фонду праці в рамках конкурсу „Разом ми можемо зробити більше – перший випуск Програми активізації іноземців на 2022-2023 роки” в рамках Програми активізації іноземців на 2022-2025 роки.