Zapraszamy na warsztaty muzyczne, tworzenie dźwiękowej mapy migracji! Wespół!

Zapraszamy na warsztaty muzyczne, tworzenie dźwiękowej mapy migracji! Wespół!

W Kinie Zdrowie odbędzie się cykl szkoleń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Kinie Zdrowie – warsztaty muzyczne, tworzenie dźwiękowej mapy migracji – warsztaty maja na celu oprócz rozwoju umiejętności plastycznych, wsparcie dla nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Działania maja również charakter artoterapeutyczny i integracyjny.

Warsztaty zapraszają społeczność ukraińską do wspólnej zabawy!

 

1 czerwca – na dzień dziecka zapraszamy do Kina Zdrowie na godzinę 18.00 – dzieci, rodziców i młodzież z Polski i Ukrainy.

15 lipca i 29 lipca zapraszamy na warsztaty w terenie – będziemy wspólnie nagrywać dźwięki przyrody, start godzina 12.00.

 

do zobaczenia!

 

„Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS i koordynowanego przez DOPS i RCWIP”